Συγκοινωνιακές Μελέτες

Στον τομέα συγκοινωνιακών μελετών παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού όπως:

  • Σχεδιασμό, χάραξη και διαστασιολόγηση ποδηλατοδρόμων
  • Μελέτες οδοποιίας αστικών και υπεραστικών οδών
  • Χάραξη και διαστασιολόγηση ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων
  • Μελέτες οδοποιίας αγροτικών οδών