Κατασκευή Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων

  • Κατασκευάζουμε για λογαριασμό των πελατών μας κτίρια, μονοκατοικίες, μεζονέτες, προσθήκες σε υπάρχοντα κτίρια
  • Ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
  • Αποκαταστάσεις όψεων διατηρηταίων κτισμάτων και όψεων πολυκατοικιών με μελέτες (στατικές,αρχιτεκτονικές,τεχνικές εκθέσεις κλπ), αδειοδοτήσεις και εργασίες αποκατάστασης
  • Κατασκευάζουμε για λογαριασμό οποιουδήποτε Δημόσιου φορέα (Δήμοι , Περιφέρειες κλπ.) όλα τα έργα που αφορούν τις εξής κατηγορίες έργων:

    ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΛΙΜΕΝΙΚΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ