Δημόσια Έργα

 • Κατασκευή αγωγών ομβρίων σε τμήμα της οδού Τυμφρηστού.

  (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

 • Βιοκλιματική αναβάθμιση οδού Αντιγόνης & Ηλέκτρας.

  (Δήμος Λαμιέων)

 • Διαμόρφωση βόρειας εισόδου πόλης Λαμίας

  (Δήμος Λαμιέων)

 • Διαμόρφωση πλατείας Αμαλώτας.

  (Δήμος Λαμιέων)

 • Κατασκευή σχαρών ομβρίων υδάτων έναντι οικίας Σακελαρίου Γεώργιου και έναντι οικίας Ζάχου Δημήτριου.

  (Δήμος Λαμιέων)

 • Κατασκευή πεζοδρομίων σχολικού συγκροτήματος Δ.Κ. Ροδίτσας.

  (Δήμος Λαμιέων)

 • Κατασκευή τσιμεντόστρωσης στη Κοινότητα Παύλιανης

  (Δήμος Λαμιέων)

 • Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Καρυάς

  (Δήμος Λαμιέων)

 • Αγροτική οδοποιΐα Δ.Ε. Λειανοκλαδίου

   (Δήμος Λαμιέων)

 • Τσιμεντόστρωση οδού Χουλιάρα Γ.

  (Δήμος Λαμιέων)

 • Κατασκευή στεγάστρων στα Δημοτικά Σχολεία 5-7-8-11-22 του Δήμου Λαμιέων.

  (Δήμος Λαμιέων)

 • Κατασκευή – Ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2014

  (Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού)

 • Ανάπλαση – Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού.

  (Δήμος Αλμυρού)