Ιστορικό

Το Γραφείο Μελετών ιδρύθηκε το έτος 1967 με έδρα την Λαμία και με την επωνυμία Σ. ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ – ΕΛ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – Ε. ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ως ομάδα συνεργαζόμενων μηχανικών με εκπρόσωπο τον Σάββα Πατσούρα. Το Τεχνικό Γραφείο Κατασκευών – Μελετών Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων είναι φυσική συνέχεια του Γραφείου Μελετών του Σάββα Πατσούρα.

Από το έτος 1968 ενεγράφη στο μητρώο μελετητών του τότε Υπουργείου Συντονισμού με την παραπάνω επωνυμία για την απόκτηση πτυχίου , για να δικαιούται να αναλαμβάνει μελέτες Δημοσίου , Δήμων , Κοινοτήτων και Οργανισμών.

Ειδικότητα του Γραφείου ήταν η εκπόνηση μελετών: Οδοποιΐας – Τοπογραφικές – Υδραυλικές και Οικοδομικές. Παράλληλα δε ασχολείτο και με Μελέτες πάσης φύσεως ιδιωτικών έργων.

Η δραστηριότητα του Γραφείου δεν περιορίζεται μόνον στο Νομό Φθιώτιδας όπου και η έδρα του , αλλά αναλάμβανε και εκπονούσε μελέτες και στους Νομούς Βοιωτίας , Φωκίδας , Ευρυτανίας , Λάρισας , Μαγνησίας , Καρδίτσας κλπ.

Από το έτος 1980 μετά από επαναξιολόγηση από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων των Μελετητικών Πτυχίων το Γραφείο απέκτησε την επωνυμία Σ. ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ με πτυχίο Γ’ Τάξης στις Μελέτες Οδοποιΐας και Τοπογραφίας.

Από το έτος 1997 τμήμα το Γραφείο επεκτάθηκε με την επωνυμία Ιωάννης Πατσούρας – Σ. Στεργιόπουλος Ο.Ε. δραστηριοποιήθηκε στις κατασκευές ιδιωτικών έργων και ιδιαίτερα την Ανέγερση πολυκατοικιών με την μέθοδο της αντιπαροχής και αγοράς των οικοπέδων.

Κατασκευάστηκαν δέκα (10) πολυκατοικίες εντός της πόλης της Λαμίας  και εκδόθηκαν άδειες και κατασκευάστηκαν μονοκατοικίες και καταστήματα σε διάφορα σημεία της πόλεως  της Λαμίας και του Νομού Φθιώτιδας.

Από το 2011 το γραφείο επεκτάθηκε και στον τομέα των Δημοσίων Έργων , έχοντας πτυχίο 2ης τάξης στις κατηγορίες: Οδοποιΐα – Οικοδομικά – Λιμενικά – Υδραυλικά – Βιομηχανικά. Εκτελεί Δημόσια έργα τόσο στο Νομό Φθιώτιδας αλλά και πάρα πολλά στο Νομό Αττικής και Μαγνησίας όπως και σε άλλα σημεία της χώρας.