Εξοπλισμός

  1. Επαγγελματικά GPS/GNSS Τοπογραφίας SP80
  2. Χειριστήριο Τ41 Data Collector (Fast Survey)
  3. Ξύλινος τρίποδας (Pentax)
  4. Γαιωδατικός Σταθμός GTS211D Electronical Total Station (TOPCON)