Προφίλ

Το Τεχνικό Γραφείο Κατασκευών – Μελετών Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων του Ιωάννη Πατσούρα, ως σκοπό έχει να παρέχει τις πλέον βέλτιστες και ευέλικτες λύσεις στους τομείς δραστηριοποίησής του, με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και στο συντομότερο χρονικό διάστημα , πάντα προσαρμοζόμενο στις εξειδικευμένες και επιτακτικές απαιτήσεις των πελατών μας, ενεργώντας πάντα σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τηρώντας ηθικούς κανόνες με βασικό τον αυτοσεβασμό και αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Η έδρα του Τεχνικού Γραφείου βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο πλήρως ανακαινισμένο το 2015 επί της οδού Αθανασίου Διάκου 7 στη Λαμία, 2ος όροφος.